Asunnon arviointi perunkirjoitusta varten – tilaa arviolausunto

Asunto-osakkeet ja kiinteistöt muodostavat usein suurimman osuuden kuolinpesän omaisuudesta. Tilaa kirjallinen hinta-arvio eli arviolausunto perunkirjoitusta varten, jotta mahdolliset veroseuraamukset vältetään oikealla arvon määrityksellä.

Asunnon ja kiinteistön arviointi perunkirjoitusta varten

Läheisen menehtyessä kuolinpesän osakkaiden on hoidettava vaikeassa tilanteessa perittävän omaisuutta ja toimitettava perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluttua kuolemasta. Perukirjaan selvitetään vainajan varat ja velat niin tarkasti, että velkojen jälkeen jäljelle jäävä omaisuus voidaan jakaa kuolinpesän osakkaiden kesken. Perukirja toimii myös veroilmoituksena Verohallinnolle.

Asuntojen ja kiinteistöjen arvot on määritettävä perukirjassa käypään arvoon eli mahdollisimman lähelle todennäköistä myyntihintaa. Asuntojen ja kiinteistöjen käyvän arvon määrittäminen perukirjaan on tärkeää, jotta kuolinpesä ja sen osakkaat voivat välttää mahdolliset myyntivoittoveroseuraamukset omaisuutta myytäessä.

Muutos-LKV-48
Muutos-LKV-29

Kuolinpesän tai kuolinpesältä perityn asunnon ja kiinteistön myynnistä saatu voitto on siis kuolinpesälle tai perinnönsaajalle verotettavaa tuloa. Perintöverotuksessa käytettyä verotusarvo käytetään omaisuuden hankintamenona myyntivoittoa tai -tappiota laskettaessa. Vaihtoehtoisesti voidaan myyntivoiton määrää laskettaessa käyttää hankintameno-olettamaa, mikäli se on edullisempi vaihtoehto.

Perintöveron määrä on yleensä pienempi kuin omaisuuden myynnistä aiheutunut myyntivoittovero, josta maksetaan veroa pääomatulon veroprosentin mukaan. Tämän takia perunkirjoitusta varten kannattaa pyytää kirjallisen hinta-arvion eli arviolausunnon asiantuntevalta kiinteistönvälittäjältä.

Asunnon arvon määritys

Hinta-arvion laatii laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV) käyttäen kauppa-arvomenetelmää, toteutuneiden kauppahintojen tilastotietoja sekä kiinteistönvälitysalan myyntikokemusta. Kauppa-arvomenetelmässä arvioidaan kohteen käypä arvo markkinoilla toteutuneiden vastaavanlaisten kohteiden kauppahintojen perusteella. Vertailukelpoisuuden edellytyksiä ovat luovutusten sama laatu ja sama sijainti sekä ajallisesti riittävän lähellä toisiaan ja riippumattomien osapuolten välillä toteutuneet kaupat.

Markkina-arvon määrittämiseen ei kuitenkaan riitä tilastotietojen seuraaminen, sillä siihen vaikuttaa lisäksi markkinoilla vallitsevat hintatekijät, kuten inflaation ja korkojen nousun vaikutus asuntomarkkinaan. Niiden huomioiminen on siis huomattavan tärkeää asuntojen ja kiinteistöjen arvoa määritettäessä, minkä takia apua kannattaa pyytää kiinteistönvälittäjältä.

Muutos-LKV-37

Tilaa kirjallinen arviolausunto asunnon hinnasta

Muutos LKV:n kiinteistönvälittäjiltä saat kirjalliset arviolausunnot ja asunnon hinta-arviot niin pankille kuin perukirjaan tai muuhun viralliseen käyttöön.

  • Kirjalliset arviolausunnot huoneistoista / asunto-osakkeista alkaen 400 € + km-korvaus ja toteutuneet asiakirjakulut (sis. 24% alv).
  • Kirjalliset arviolausunnot kiinteistöistä / tonteista alkaen 600 € + km-korvaus ja toteutuneet asiakirjakulut (sis. 24% alv).

Ota yhteyttä

Mikäli haluat keskustella kanssamme tarkemmin, ota meihin yhteyttä.

    Annan suostumukseni siihen, että välitysliike saa lähettää minulle sähköistä suoramarkkinointia (esim. tekstiviesti, sähköposti)Hyväksyn tietosuojaehdot
    Tietosuoja- ja evästeseloste