Näin kotisi myynti hoituu turvallisesti

Asiakirjat ja tiedot kuntoon

Välitysliikkeenä meillä on selonottovelvollisuus, johon kuuluu se, että meidän on aina hankittava tietyt vähimmäistiedot kohteesta sekä selvitettävä niiden todenperäisyys.

Ennen myynnin ja markkinoinnin aloittamista selvitämme tiedot myytävästä kohteesta toimeksiantajalta kirjallisesti, suoritamme kohteessa katselmuksen sekä hankimme ja tarkastamme tarvittavat asiakirjat ja muut selvitykset.

Erityisesti silloin, kun myyjänä on kuolinpesä, on kuolinpesän osakkaiden hyvä ottaa välittäjään yhteys jo hyvissä ajoin, jotta myyntiin tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa ennen myynnin aloittamista.

Selvitämme aina toimeksiantajalle, minkälaisista kaupan kohteeseen liittyvistä seikoista hänen tulee kertoa toimeksiantosopimusta tehtäessä, ja kerromme tietojen antamisen merkityksestä. Mikäli tarvittavia selvityksiä ja asiakirjoja ei ole saatavilla tai ne ovat puutteellisia, kerromme siitä niin toimeksiantajalle kuin myös ostajaehdokkaillekin.

Myyjällä on tiedonantovelvollisuus, jonka mukaan hänen tulee antaa ostajalle kaikki tarpeelliset tiedot perustellun ostopäätöksen tekemiseksi. Mikäli tiedonantovelvollisuutta laiminlyödään, eikä kohde vastaa sitä, mitä annettujen tietojen perusteella voidaan katsoa sovitun, merkitsee se virhettä kaupan kohteessa. Mikäli kaupan kohteessa on virhe, ostajalla voi olla oikeus hinnanalennukseen tai, jos virhe on olennainen, oikeus purkaa kauppa, sekä oikeus saada korvausta vahingostaan.

Olemme apunasi, jotta virheet vältetään. Avullamme kaupan kohteesta annetaan kaikki tarvittavat, ostajan päätöksentekoon vaikuttavat tiedot. Ennen kohteen myynnin aloittamista kohteen tiedot ja asiakirjat tarkistetaan sisäisessä tarkistusprosessissamme.

Kohteen markkinoinnissa annettavat tiedot

Myyjän ja ostajan etujen turvaamiseksi myytävää kohdetta markkinoidessa ja esiteltäessä annamme aina tietyt asuntomarkkinointiasetuksessa määritellyt vähimmäistiedot. Esiteltäessä meiltä on myös saatavissa asetuksen ja välityslain edellyttämät asiakirjat ja muut selvitykset. Tehtävänämme on myös selventää ostajalle asiakirjoista ilmenevien keskeisten tietojen merkitykset.

Lisäksi huomioimme markkinoinnissa kuluttajasuojalain säännökset, joiden mukaan markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavia tietoja. Tällaiset tiedot voivat johtaa ostopäätökseen, jota ostaja ei olisi tehnyt ilman annettuja tietoja. Meille on tärkeää, että tämän vältetään ja ostaja saa markkinointimme avulla kohteesta kaikki oleelliset tiedot perustellun ostopäätöksen tekemiseksi.

Muutos-LKV-50

Tarjousneuvottelu

Tehtävänämme on toimia neuvonantajina ja opastaa ostajaa ja myyjää siinä, mitä heidän tulee ottaa huomioon. Huomioimme molempien osapuolten edut. Annamme kaikki ostopäätökseen ja kaupan ehtoihin vaikuttavat tiedot ennen ostotarjouksen tekemistä. Tarjousta tehtäessä kiinnitämme osapuolen huomion muun muassa myyjän tai ostajan mahdolliseen maksukyvyttömyyteen ja sen vaikutuksiin, vakiokorvauksen mahdolliseen konkretisoitumiseen, kaupasta menevään varainsiirtoveroon tai mahdollisuuteen ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaudesta. Pidämme huolen siitä, että tarjousmenettelyssä huomioidaan lakien asettamat edellytykset ja muotovaatimukset.

Muutos-LKV-29

Jo ennen myynnin aloittamista tai viimeistään tarjousneuvotteluiden yhteydessä tarjoamme tarvittaessa mahdollisuuden rajata myyjän virhevastuuta yksilöityjen salaisten vikojen tai puutteiden osalta. Tämä tapahtuu kuntotarkastuksen avulla. Kuntotarkastuksessa asunnosta tai rakennuksesta havaitaan oleellisimmat viat ja puutteet sekä lisäselvitys tarpeet. Keskustelemme siitä, kuinka iso riski lisäselvitystarpeisiin sisältyy ja onko selvitykset tarpeen tehdä ennen kauppa. On tärkeää, että pystymme kuntotarkastuksen avulla saattamaan ostajan tietoon piilevät virheet, sillä myyjä vastaa oleellisista piilevistä virheistä 5 vuoden ajan kiinteistön kaupassa ja 2 vuoden ajan asunto-osakkeen kaupassa.

Yhteistyökumppaneidemme avulla pystyt myyjänä myös vähentämään piilovirheisiin liittyviä riskejä Piilovirhevakuutusta hyödyntäen.

Kaupanteko

Ennen kaupantekoa varmistamme keskeisten tietojen ajantasaisuuden, sovimme kaupantekotavasta ja ajasta yhdessä myyjän ja ostajan kanssa, huolehdimme asianmukaisesta vakuusjärjestelystä ja tilaamme tarvittaessa kaupanvahvistajan. Kauppatapaa ja aikaa sovittaessa huomioimme sen, että osapuolilla on riittävä aika tutustua kauppakirjaan ja kaupan asiakirjoihin, kuten kuntotarkistuksesta laadittuun raporttiin.

Laadimme kauppakirjan ostotarjouksessa sovittujen ehtojen ja yleisesti alalla noudatettujen käytäntöjen mukaisesti. Kauppakirjat laaditaan siten, että ne sisältävät kaikki osapuolen kannalta olennaiset ehdot. Ehtojen kuvattava mahdollisimman selkeästi molempien osapuolen oikeudellista asemaa. Lisäksi ehtojen on oltava kohtuullisia. Laatimamme kauppakirjat käyvät läpi sisäisen tarkistusprosessimme ennen kuin toimitamme ne kaupan osapuolille ja pankeille tarkistettavaksi ja tutustuttavaksi.

Kaupanteon jälkeen neuvomme asiakkaitamme tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta, kuten kiinteistön kaupan osalta varainsiirtoveron maksusta, varainsiirtoveroilmoituksen teosta ja lainhuudatuksen hakemisesta. Mikäli eteen tulee mahdollisia ongelmia, on hyvä kääntyä välittäjän puoleen. Tällöin osaamme opastaa asiakasta oikeaan suuntaan.

Muutos-LKV-37

Ota yhteyttä

Mikäli harkitset asuntosi myyntiä ja haluat keskustella kanssamme tarkemmin, ota meihin yhteyttä.

    Annan suostumukseni siihen, että välitysliike saa lähettää minulle sähköistä suoramarkkinointia (esim. tekstiviesti, sähköposti)Hyväksyn tietosuojaehdot
    Tietosuoja- ja evästeseloste