Vältä nämä 5 virhettä asunnon myynnissä

Halusimme kertoa viisi mielestämme oleellista asiaa, missä asuntoa myydessään voi tietämättään menetellä väärin. Asiantuntevien kiinteistönvälittäjiemme avulla vältät nämä varmasti.

1. Vääränlainen hinnoittelu

Oman asunnon myyntihinnoittelu voi olla vaikeata, koska myyjällä on usein tunneside asuntoonsa. Myyjä voi lisäksi seurata omalla alueella myynnissä olevien asuntojen hintapyyntöjä ja arvioida oman asuntonsa hintaa suhteutettuna näihin. Kiinteistönvälittäjä sen sijaan suhteuttaa oman arvionsa myytävästä asunnon arvosta alueella toteutuneiden myyntihintojen perusteella.

Joskus hinnoittelua hankaloittaa myös, jos välittäjällä on pulaa myytävistä kohteista, niin hän voi haluta saada toimeksiannon liian kovalla hintapyynnöllä. Rehellisen välittäjän tunnistaa siitä, että asunnosta tehty hinta-arvio perustuu toteutuneisiin kauppoihin sekä muihin vakuuttaviin perusteisiin. Välittäjän tulee olla etukäteen tutustunut kohteeseen, olla selvillä myytävän kohteen tiedoista, tutustunut muualla olevaan tarjontaan sekä näyttää alueella toteutuneet kaupat asiakkaalle. Kun välittäjän toiminta on läpinäkyvää, päästään myyntihinnasta ja myyntiin liittyvistä asioista yhteisymmärrykseen sekä myyntiprosessissa sujuvasti eteenpäin.

Muutos-LKV-33

2. Puutteellinen näkyvyys

Asuntoa itse myyntiin laitettaessa myyntikuvissa on usein toivomisen varaa. Tiedot asunnosta saattavat olla puutteellisesti kerrottu ja jotain ostajan kannalta olennaista voi jäädä ilmoittamatta. Tällöin on myös tavallista, että potentiaaleista ostajista tavoitetaan vain murto-osa puutteellisella markkinoinnilla.

Asuntoa myytäessä pätee kysynnän ja tarjonnan laki. Mitä enemmän kysyntää saadaan luotua myynnissä olevalle asunnolle, sitä korkeampi tulee toteutunut kauppahinta olemaan.

Hyvä välittäjä saa luotua myytävälle asunnolle maksimaalisen kysynnän. Kysyntään vaikuttaa kohteen esilläolokanavat: eri asunnonmyyntiportaalit, yrityksen omat nettisivut, lehtimainonta sekä sosiaalisen median eri näkyvyysvaihtoehdot.

PL-brandikuvat-12

3. Huono asuntoilmoitus

Myytävä asunto kilpailee huomiostaan kaikissa edellä mainituissa kanavissa ja kyse on lopulta oikeanlaisesta mainonnasta ja markkinoinnista.

Valokuvien on oltava houkuttelevat ja niillä pitää pystyä vaikuttamaan ostajan tunteisiin. Valokuvien avulla luodaan ostajan mielenkiintoa kohdetta kohtaan asuntoesittelyn sopimiseksi. Kuvista valitaan parhaimmat ja myös esitysjärjestys on tärkeä. Asuntoilmoituksessa tulee lisäksi olla selkeä pohjakuva. Esittelytekstissä tulisi ilmoittaa ytimekkäästi kaikki myynnin kannalta merkittävät asiat. Myös kaikki kohteen kustannustiedot on ilmoitettava ostajalle.

Huono välittäjä piilottelee asunnon negatiivisia puolia. Kaikki ne tiedot, jotka ostajalle on kerrottu ennen ostopäätöksen tekoa, eivät vaikuta hintaan niin paljon, kuin tarjouksen teon jälkeen esille tulevat asiat. Ostotarjousta ennen kerrotut asiat sisältyvät hintapyyntöön. Sen jälkeiset ostaja haluaa kaikki täysimääräisesti pois myyntihinnasta.

4. Ei tarvittavaa lisämarkkinointia 

Asunnonmyyntiportaaleilla tavoitetaan potentiaalisimmat asiakkaat aktiivisessa asunnonhakuvaiheessa. Näissä kohteissa ostajat seuraavat tarkkoja, hakukriteerein valittuja hakukonekohteita.

Näiden lisäksi tavoitamme ostajat mm. somen markkinointikanavia hyödyntämällä. Muita asunnosta kiinnostuneita ostajia saadaan aktivoitua esim. lehti-ilmoituksilla.

Somea voi tehdä kahdella tavalla. Pelkkä ilmoituksen seinäjulkaisu tavoittaa 2 % tykkääjistä. Oikea tapa on maksettu mainonta, jolloin viesti on kohdistettavissa oikealle kohderyhmälle.
Välittäjän tehtävä on selvittää, ketkä ovat kohteen potentiaalisimpia ostajia, jolloin mainonta kohdistetaan juuri tälle ryhmälle (ikä, kiinnostuksen kohteet, sivustovierailut jne).

Vadelmakuja-2-A-16

5. Huono välittäjä

Kiinteistönvälittäjiä on monenlaisia. Huippuvälittäjä ei kuitenkaan pysty myymään suurelle lapsiperheelle keskustayksiötä, eli odotukset välittäjän toiminnalle olisi hyvä asettaa realistisiksi.

Huono myyjä pystyy kuitenkin pilaamaan kaupan (on myöhässä esittelystä, välinpitämätön, ei osaa vastata kysymyksiin, ei palaa asiaan jälkikäteen, ei uskalla pyytää tarjousta, ei pidä yhteyttä).

Välittäjää etsiessä kannattaakin käydä muutamassa asuntoesittelyssä ja tehdä vertailua, miten eri välittäjät toimivat. Hyvän välittäjän esittely- ja tarjousneuvottelutaidot ovat kullan arvoisia.

Ota yhteyttä

Jos olet myymässä asuntoasi, ota meihin yhteyttä sopiaksesi ilmaisesta arviokäynnistä!

    Annan suostumukseni siihen, että välitysliike saa lähettää minulle sähköistä suoramarkkinointia (esim. tekstiviesti, sähköposti)Hyväksyn tietosuojaehdot
    Tietosuoja- ja evästeseloste