28 kesäkuun, 2022

Kiinteistön myynti on monen ammattilaisen ja yhteistyökumppanin summa

Emme lähteneet kirjoittamaan kiinteistön myyjän opasta, koska kiinteistön myynnissä kiinteistönvälittäjän henkilökohtainen apu johtaa varmasti luotettavampaan kiinteistökauppaan. Jokainen asunto on erilainen, ja kiinteistöä myytäessä kiinteistönvälittäjän lisäksi prosessia tukee valtava joukko muitakin eri alojen ammattilaisia.

Kiinteistökauppaan liittyy suurempi määrä erityispiirteitä ja selvitettäviä asioita kuin osakkeen. Siksi kannattaa ottaa yhteyttä pätevään kiinteistönvälittäjään, jolla on kokemusta kiinteistöjen myynnistä. Kiinteistön myynnissä erityistä huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, että myyjällä on 5 vuoden vastuu piilevien virheiden osalta.

Kiinteistön myynnin dokumentit

Kun toimeksiantosopimus on allekirjoitettu, aloitetaan myynnissä tarvittavien asiakirjojen kerääminen. Maanmittauslaitokselta tilataan kiinteistö- ja huoneistotietopalvelujärjestelmästä lainhuutotiedot, kiinteistörekisteriote, rasitustodistus sekä kiinteistön karttatuloste. Kunnan rakennusvalvonnasta selvitetään tarvittaessa tontin rakennusoikeus ja lupa-asiat, kuten lopputarkastuspöytäkirja sekä kaavoituksesta kaavaote määräyksineen. 

Paritalojen kohdalla hallinnanjakosopimuksen puuttuessa välittäjän avulle voi olla tarvetta. Välittäjä auttaa hyvän hallinnanjakosopimuksen laatimisessa, jossa on kaikki tarvittavat asiat huomioituna.

Muutos-LKV-50

Perikunnan valmistautuminen kiinteistön myyntiin

Jos kiinteistökohteen myyjänä on perikunta, tulee edellä lueteltujen dokumenttien lisäksi selvitys- ja tarkastustyötä lisää aika paljon. Siksi perikunnan olisi hyvä ottaa yhteyttä jo hyvissä ajoin ennen myynnin aloittamista välitysliikkeeseen. Välittäjä neuvoo, mitä papereita tarvitaan. Joissakin tapauksissa esimerkiksi jokin tarvittavien dokumenttien hankintaprosessi voi pidentyä usealla kuukaudella.

Muutos-LKV-29

Kohteen visuaalinen markkinointi syntyy yhteistyöllä

Jotta myytävästä kiinteistöstä saataisiin otettua parhaat mahdolliset kuvat, tarvitaan yhteistyössä toimivaa stailaajaa, sisustussuunnittelijaa ja valokuvaajaa. Stailaajan palveluita käytetään, jotta myytävän kiinteistön potentiaali saadaan tuotua esille. Sisustussuunnittelija neuvoo ja opastaa myyjää valokuvaukseen valmistautumisessa. Lopputuloksena syntyy huippuhyvät myyntikuvat kohteesta. Lisäksi digitaalisen markkinoinnin ammattilainen luo somen kampanjat kohteelle.

Kiinteistön kuntotarkastus

Kiinteistöstä voi ostaja pyytää tekemään kuntotarkastuksen, jonka suorittaa kuntotarkastaja. Nykyisin pankit voivat vaatia kuntotarkastusraportin lainan saamiseksi, ellei kyseessä ole aivan uunituore kiinteistö. Useimmissa tapauksessa kiinteistöä myytäessä kuntotarkastus on hyvä suorittaa jo ennen myynnin aloittamista, kuitenkin viimeistään ostajan löytyessä.

Kiinteistön asiapapereiden tarkistus ja kaupat

Ennen myynnin aloittamista kiinteistön kaikki asiapaperit käydään läpi myyntiesitteen tarkistuksen yhteydessä. Lisäksi ennen varsinaista kaupantekoa kauppakirjan juridinen tarkastus pitää sisällään vastaavan hoitajan ohjeistamat laillisuustarkastukset.

Kun kohteen ostotarjous on hyväksytty ja kiinteistökaupan ehdoista sovittu, ostajan pankin juristit tarkistavat asiapaperit lainaa otettaessa. Kiinteistönvälitysyrityksessä laaditaan kauppakirja, joka tarkistetaan kauppakirjatiimin toimesta. Kiinteistönvälittäjän tai kiinteistösihteerin laatima kauppakirjaluonnos käy läpi vastaavan hoitajan määräämän ja ohjeistaman kauppapaperien laadinta- ja tarkistusprosessin. Lisäksi välittäjä voi esimerkiksi avustaa ostajaa hakemaan lisää panttikirjoja kiinteistöön. Kaupantekotilaisuudessa kaupanvahvistaja tunnistaa kaupan henkilöt ja tekee Maanmittauslaitokselle kiinteistönluovutusilmoituksen.

Muutos-LKV-37

Ota yhteyttä

Jos olet aikeissa myydä kiinteistöäsi, ota meihin yhteyttä.
Päteviltä kiinteistönvälittäjiltämme saat tukea kiinteistökaupan
eri vaiheissa.

    Annan suostumukseni siihen, että välitysliike saa lähettää minulle sähköistä suoramarkkinointia (esim. tekstiviesti, sähköposti)Hyväksyn tietosuojaehdot
    Tietosuoja- ja evästeseloste