Kiinteistön ostaminen – Vinkit kiinteistön ostamiseen

Mitä kiinteistöä ostettaessa pitäisi huomioida ennen ostotarjouksen tekoa sekä myös kaupan jälkeen? Kiinteistön ostaminen eroaa monella tavalla asunto-osakkeen ostamisesta. Lue asiantuntijoiden ohjeet kiinteistön ostamiseen.

Vinkit kiinteistön ostamiseen

Kiinteistöissä vastaat itse rakennusten ja kiinteistön ylläpidosta, huollosta ja korjauksista. Tästä johtuen huomiota kannattaa kiinnittää erityisen tarkasti niiden ominaisuuksiin ja kuntoon. Kiinteistön ostamiseen liittyykin paljon erilaisia termejä, dokumentteja ja selvityksiä. Ennen kiinteistön ostoa kannattaa kartoittaa tarkasti omat toiveesi, tarpeesi ja budjettisi. Tästä lisää omakotitalon ostajan muistilistasta.

muutoslkv-152

Ostotarjouksen sitovuus

Ostettava kiinteistö voi olla joko oma tai vuokrattu, jolloin kaupan kohteena on vuokraoikeus. Kiinteistön ja vuokraoikeuden ostotarjoukset eroavat tarjouksen sitovuuden osalta. Kun teet tarjousta vuokraoikeudesta, ostotarjous on sitova eli osapuolet eivät voi perääntyä kaupasta ilman tarjoukseen merkittyä sakkomaksua. Sopimussakko voi olla enintään 10 prosenttia kauppahinnasta.

Omaa kiinteistöä ostettaessa taas tarjous ei ole sitova Maakaaren säännösten takia. Kiinteistön ostotarjouksesta on laadittava esisopimus, jonka kaupanvahvistaja vahvistaa. Esisopimuksen teko on suositeltavaa erityisesti silloin, kun kaupanteko venyy muutamiin kuukausiin.Tällöin kauppojen peruuntuessa osapuolet voivat vaatia esisopimukseen kirjattua sakkoa. Mikäli esisopimusta ei ole tehty ja kauppa peruuntuu, osapuolet saavat kuitenkin periä korvausta mahdollisista kaupan järjestämiseen aiheutuneista kuluista.

Kaupanteko

Kaupanvahvistajaa tarvitaan myös kiinteistönkaupassa, toisin kuin vuokraoikeuden kaupassa. Kaupanvahvistajan tehtävä on valvoa, että kauppakirja on laadittu laissa edellytetyn määrämuodon mukaisesti, tunnistaa ja todentaa kaupan osapuolet sekä vahvistaa kiinteistön omistusoikeuden siirron. Ilman kaupanvahvistajan vahvistusta kauppa on mitätön, eikä ostaja saa haettu kiinteistölle lainhuutoa.

Kaupanvahvistaja tekee kaupasta kiinteistönluovutusilmoituksen sekä toimittaa kauppakirjan Maanmittauslaitokselle. Kaupanvahvistaja voi myös käynnistää lainhuudon hakemisen ostajien puolesta. Yleinen kaupanvahvistajan maksu on 120 euroa, jonka maksamisesta kaupan osapuolen kesken sovitaan kauppakirjalla.

muutoslkv-149 (1)

Kaupanteon jälkeen

Kaupanteon jälkeen kiinteistön omistussuhteen kirjaamista eli lainhuutoa tulee hakea Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden sisällä kauppakirja allekirjoittamisesta. Kun kaupan kohteena on vuokraoikeus, ostajan on samankaltaisesti haettava vuokraoikeuden kirjaamista erityisenä oikeutena Maanmittauslaitoksessa.

Ennen lainhuudon ja vuokraoikeuden kirjaamisen hakemista ostajan on kuitenkin maksettava kaupasta menevä varainsiirtovero ja tehtävä varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle. Maanmittauslaitos ei muuten myönnä lainhuutoa tai kirjaa vuokraoikeutta. Varainsiirtovero on 4 prosenttia kauppahinnasta, mikäli et ole ensiasunnon ostaja. Kiinteistön ja vuokraoikeuden kaupassa kiinteistönvälittäjä ei valvo varainsiirtoveron maksua tai tee varainsiirtoveroilmoitusta ostajan puolesta, toisin kuin asunto-osakkeen kaupassa.

Ota yhteyttä

Kiinteistönvälittäjämme kuitenkin auttavat ja opastavat kiinteistön ostajia koko ostoprosenssin ajan. Käänny siis puoleemme, mikäli mikäli kiinteistön ostamiseen liittyy kysymyksiä.

    Annan suostumukseni siihen, että välitysliike saa lähettää minulle sähköistä suoramarkkinointia (esim. tekstiviesti, sähköposti)Hyväksyn tietosuojaehdot
    Tietosuoja- ja evästeseloste